Edaspidi Katariina all mõeldakse Virumaa Kinnisvaraarenduse OÜ-d.

Katariina kaitseb oma klientide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi isikuandmete töötlemist seoses Katariina teenuste osutamisega. 

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub Katariina kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Katariina töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik üksikisikule teenuse osutamise eesmärgil.

Katariina kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, elektronpostiaadress, telefoninumber) esitamisel broneeringupäringu tegemisel veebilehe kaudu või broneeringu tegemisel elektronposti või telefoni teel või muul viisil. 

Katariina kasutab kogutud klientide isikuandmeid vajaduse korral muu hulgas klientidega ühenduse võtmiseks (nt broneeringuaja muutmiseks), püsikliendikaartide väljastamiseks, uudiskirjade ja teavituste edastamiseks juhul kui klient on selleks soovi avaldanud.

Katariina ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Katariina rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Katariina kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

Katariina veebilehte kasutama asudes, nõustub klient isikustamata andmete kogumisega. Veebilehe kaudu oma isikuandmeid Katariinale edastades teenuste kasutamiseks annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega vastavasse lahtrisse „Olen tutvunud Katariina privaatsustingimustega  ning annan nõusoleku isikuandmete töötlemiseks“. 

Käesolevate privaatsustingimuste ja muude kliendi isikuandmete töötlemise kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil kelder@katariina.ee.